Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bezpieczeństwo systemu Cassandra

System rozliczający prowizje odpowiada za istotną część kosztów działalności każdego przedsiębiorstwa. Dlatego zadbaliśmy o wszystkie aspekty bezpieczeństwa systemu Cassandra:
biznes

Biznesowe

Pełna automatyzacja procesów (ograniczenie roli człowieka jako możliwość wprowadzenia błędu), zapisy zgodne z wymaganiami rachunkowości (subksięga księgi głównej), pełna historia zdarzeń w systemie, narzędzia wspierające testowanie, dokumentowanie i zgłaszanie modyfikacji etc.

technologia

Technologiczne

System haseł o zadanej złożoności, hasła jednorazowe, PKI, przechowywanie haseł w postaci zaszyfrowanej, śledzenie aktywności użytkownika, obsługa SSL, kart i tokenów, dostęp ograniczony rolami budowanymi z przywilejów, backup connector – bezpieczeństwo danych, brak konieczności używania cookies.

wdrozenie

Wdrożeniowe i eksploatacyjne

dostępność aplikacji przez przeglądarkę WWW oraz aplikacje Javy, brak potrzeby instalacji oraz utrzymywania aplikacji na komputerach użytkowników, uniezależnienie się od systemu operacyjnego (Windows, Unix, Linux), kod źródłowy przechowywany w bazie danych, automatyczne wersjonowanie, wgranie nowej wersji aplikacji lub patcha nie wymaga restartu, pełny nadzór nad stanem wątków, możliwość pracy klastrów z load-balancingiem, komunikacja z dowolnymi bazami danych, automatyczna rekompilacja, wysoka wydajność i skalowalność.

rozwoj

Rozwojowe

Narzędzia typu RAD (Rapid Application Developement) – szybki czas tworzenia i wdrażania nowych funkcjonalności, kod źródłowy przechowywany w bazie danych, automatyczne wersjonowanie, wgranie nowej wersji nie wymaga restartu, dostęp do innych systemów informatycznych przez: Webservices, Netobjects, Java, XML, JDBC, LDAP, SMTP, TCP/IP, email, FTP, pliki, dokumentacja na każdym etapie (projektowym, wdrożeniowym, testowym i administratora) zgodna ze standardami, przenaszalność na wszystkie platformy sprzętowe i systemowe, pełna integracja ze wszystkimi znanymi środowiskami, systemami operacyjnymi, bazami danych.