Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kontakt

Venitech Sp. z o.o.

02-495 Warszawa, ul. Ryżowa33 A
+48 602 269 425
+48 668 766 310
+48 (22) 465-17-52
mail: biuro@venitech.pl

NIP 527-257-52-14
REGON: 141434278

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000306189, Wysokość kapitału założycielskiego 360 000 zł opłacona w całości.