Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Usługi

Jako specjaliści od technologii
i prowadzenia projektów wdrożeniowych
oferujemy usługi w czterech obszarach:

 

Optymalizacja procesów
biznesowych:

  • Mapowanie i uporządkowanie procesów
  • Przebudowa procesów
  • Dobór narzędzi do usprawnienia procesów
  • Aplikacje typu Rule-Based

Zarządzanie
projektami:

  • Organizacja i prowadzenie projektów, zapewnienie zasobów wdrożeniowych
  • Ratowanie zagrożonych projektów
  • Interim management
  • Aplikacje typu Rule-Based

Sprzedaż
i marketing:

  • Budowa strategii sprzedaży i marketingu
  • Zwiększanie efektywności sprzedaży
  • Tworzenie nowych kanałów sprzedaży

Rozwiązania własne
i partnerskie:

  • Centralny kalkulator Cassandra
  • Odręczny podpis elektroniczny
  • Interaktywny wyciąg bankowy
  • Zdalnie obsługiwany oddział bankowy, inne